มีดช่างแขก

54 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่  อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
facebook.com/มีดช่างแขก
khaek6904, khaek8881410
www.khaekknives.com
081 888 1410
ยี่ห้อ KHAEK
มีดพับ มีดเดินป่า มีดแร่ปลา หัวเข็มขัด หัวเข็มขัดมีด
คุณวิรัตน์ บัวสำลีเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์และกล่องบรรจุภัณฑ์ ให้มีความน่าสนใจ โดดเด่น แตกต่าง และมีเอกลักษณ์