ผ้าทอพื้นเมืองโบราณบ้านผาทั่ง

เลขที่ 32 ม.2 ต.ห้วยแห้ง  อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
089 270 9683
089 270 9683
ยี่ห้อ ตรา ผีเสื้อ
ผ้าซิ่นตีนจกลาวครั่ง
คุณทองลี้ คณทาเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ป้าย ราคา ป้ายบอกรายละเอียดของสินค้า และการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์