กลุ่มพวงเพชรผ้าทอ ผ้าทอมือบ้านหนองจอก

362 ม.1 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
facebook.com/พวงเพชรผ้าทอ ผ้าทอมือบ้านนองจอก/ณ พรม-Na Promเครื่องประดับลาวครั่ง
kan9000000
na_prom_brand
092 336 9009
ยี่ห้อ ณ พรม
ผ้าทอมือลาวเวียง ลาวครั่ง อาทิผ้าซิ่นมัดหมี่ต่อต้นจก ผ้ามัดหมี่ ผ้าจก เครื่องประดับจากผ้าทอมือ
คุณทัศนากาญ แสนพรมเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย และทันสมัยมากยิ่งขึ้น