วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้ ต.ท่าทราย

38/1 ม.7 ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
kanya_lack@hotmail.com
088 257 1431
น้ำมะดันผสมน้ำผึ้ง
กัญญลักษณ์ พันธุ์อุดมเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากเนื้อมะดัน เป็นผงปรุงรส