ภาคใต้

ภาคใต้

ขนมปั้นสิบคุณยาย
บจก. บีนเมทคอฟฟี่
บจก.ชายน้อยฟู้ด
ภูทมรัพย์เกษตร
วิสาหกิจชุมชน น้ำตาลมะพร้าวบ้านเขาสวนทุเรียน
วิสาหกิจชุมชนทอปกรีนเวอร์จิ้นออยล์
กระจูดราตรี
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านเนินมวง
รักษ์คอน
นครหัตถกรรม
มิ้นต์ คาเฟ่
อาภรณ์สมุนไพร สาขา 2
วิสาหกิจชุมชนบายใจเลน้อย
บริษัท ไทยนาโนเซลลูโลส จำกัด
บริษัท บานาน่า กู๊ด จำกัด
บริษัท ซิกคอร์ จำกัด
บ้านโอบบุญ
วิสาหกิจชุมชนหัตกรรมกระจูดวรรณี
กลุ่มผ้ามัดย้อมสตรี ต.เสวียด
ปลาดุกร้าฟาฏอนี
ฟาร์มดีมาก
ฟู๊ดเฮาส์
วิสากิจชุมชนบ้านในสวน2556
วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูดบ้านห้วยลึก
วิสาหกิจชุมชนกาแฟโบราณแม่บ้านร่าหมาด
บริษัท ตะวันหวาน จำกัด
บริษัท ณัฐวุฒิ เอ็น เอส พี 2007 จำกัด
บริษัท ไทยฮอลลันเดีย จำกัด
วิสาหกิจชุมชนท่องเทียวตำบลแหลมสัก
ห้างหุ่นส่วนจำกัด วาริช กระบี่ บาติก
กลุ่มแม่บ้านเกษตรท่าข้ามสัมพันธ์
ท่าพญาบาติก
วิสาหกิจชุมขนผ้าทอนาหมื่นศรี
วิสาหกิจชุมชนผลิตเตยปาหนันบ้านดุหุน
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครกจำกัด
อลิล คลิวต์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มภูตาล
บริษัท ทีทูเอส เนเชอรัลพาวเวอร์ จำกัด
บริษัท ชาวเล ซีเกรป จำกัด
บริษัท สยามโคดีโค่ จำกัด
วิสากิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนเกาะยาว
วิสาหกิจชุมชนปลาอบสมุนไพร คุณวิ
เจนิ เฮิร์บ
บจก. เดอะธารา
บ้านปิยวรรณ
โกปี๊ เดอ ภูเก็ต
บริษัท ลินดาซีเนียร์ทัวร์ โดยบริษัทลินดาโฮมแคร์ จำกัด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอน หัวหาร-บ่อแร่
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านมารีย์
ครัวคุณรักษ์
บริษัท แม่แดง (ระนอง) จำกัด
บริษัท ชาคลี 69 จำกัด
รัชชาฟาร์ม
วิสาหกิจชุมชนขนมทองม้วนทองสุกซารีฟา
น้ำพริกซัลมา
กลุ่มสตรีโรตีกรอบเจ๊ะบิลัง
วิสาหกิจชุมชนหัตถศิลป์พื้นบ้านปากบารา
บริษัท หุ่นไล่กา กรุ๊ป (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
บุหงารัมปัย
วิสาหกิจชุมชนควนขันบาติกปาเต๊ะ
กลุ่มกระจูดบ้านโคกพะยอม
ซาโลมา
นราของฝาก
โรตีกึ่งสำเร็จรูป ตราอาสฮา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปักจักรบ้านกลูบี
ฮานา ซามา
ครัวมาดาม
บริษัท บ้านกล้วย (2017) จำกัด
บริษัท เบญจเมธา เซรามิก จำกัด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ห้างหุ้นส่วนจำกัดลียาฮาลาลฟู้ดส์
วิสาหกิจชุมชนอาหารทะเลแปรรูปเพื่อสุขภาพปัตตานี
วิสาหกิจชุมชนเก๋ บาติก
ชาบาบ ฟาร์ม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายโฮมฟู้ด แอนด์เซอร์วิส
บิล บัส
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาและแปรรูปน้ำยางตาชี(มะเฟืองมหัศจรรย์)
โรตีแช่แข็ง มาอิดะฮ์
บริษัท กรีนเทคไบโอแลบ จำกัด
บริษัท ไทยเด็นตี้ อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท พี.เอส.ยู. นวัตวาณิชย์ จำกัด
ร้านอาหารหรอย
ร้านอาหารพาแลง
โหนดทิ้ง