สสว.นำโดย คุณกำพล สามปรุ เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการส่งเสริมSMEs ร่วมกับ ISMED ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการ
สสว.นำโดย คุณกำพล สามปรุ เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการส่งเสริมSMEs ร่วมกับ ISMED ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการ
วันที่ 28-29 มี.ค. 62  กิจกรรมการอบรมพร้อมทั้งประเมินตนเอง (Self Assessment)  เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
วันที่ 28-29 มี.ค. 62 กิจกรรมการอบรมพร้อมทั้งประเมินตนเอง (Self Assessment) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
กิจกรรมการอบรมพร้อมทั้งประเมินตนเอง (Self Assessment)  เขตภาคกลางและภาคตะวันออก
กิจกรรมการอบรมพร้อมทั้งประเมินตนเอง (Self Assessment)  เขตภาคกลางและภาคตะวันออก
สสว. ยกระดับ SME Provincial Champions เตรียมพร้อมลุยธุรกิจ ตปท.
สสว. ยกระดับ SME Provincial Champions เตรียมพร้อมลุยธุรกิจ ตปท.

กิจกรรม

ทั้งหมด

วีดีโอ

ทั้งหมด