สุโขทัย เมืองแห่งมรดกโลกและการเรียนรู้
สุโขทัย เมืองแห่งมรดกโลกและการเรียนรู้
หนองคาย Slow Life ริมลำน้ำโขง
หนองคาย Slow Life ริมลำน้ำโขง
ฝนแปด แดดสี่ เสน่ห์ครบ จบที่ระนอง
ฝนแปด แดดสี่ เสน่ห์ครบ จบที่ระนอง
ย้อนอดีตไปกับวิถีชุมชนไทพวน นครนายก
ย้อนอดีตไปกับวิถีชุมชนไทพวน นครนายก
ถูกใจคนหลายใจ ที่จันทบุรี
ถูกใจคนหลายใจ ที่จันทบุรี
สสว.นำโดย คุณกำพล สามปรุ เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการส่งเสริมSMEs ร่วมกับ ISMED ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการ
สสว.นำโดย คุณกำพล สามปรุ เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการส่งเสริมSMEs ร่วมกับ ISMED ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการ
วันที่ 28-29 มี.ค. 62  กิจกรรมการอบรมพร้อมทั้งประเมินตนเอง (Self Assessment)  เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
วันที่ 28-29 มี.ค. 62 กิจกรรมการอบรมพร้อมทั้งประเมินตนเอง (Self Assessment) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
กิจกรรมการอบรมพร้อมทั้งประเมินตนเอง (Self Assessment)  เขตภาคกลางและภาคตะวันออก
กิจกรรมการอบรมพร้อมทั้งประเมินตนเอง (Self Assessment)  เขตภาคกลางและภาคตะวันออก
สสว. ยกระดับ SME Provincial Champions เตรียมพร้อมลุยธุรกิจ ตปท.
สสว. ยกระดับ SME Provincial Champions เตรียมพร้อมลุยธุรกิจ ตปท.

กิจกรรม

ทั้งหมด

วีดีโอ

ทั้งหมด