สสว. ยกระดับ SME Provincial Champions เตรียมพร้อมลุยธุรกิจ ตปท.

สสว.ร่วมกับ ISMED ยกระดับโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดปี 62 ปูพรมจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาในลักษณะพี่เลี้ยง 8 ครั้งทั่วประเทศ ให้กับเอสเอ็มอีในโครงการฯ จำนวน 462 รายจาก 77 จังหวัด หวังเตียมความพร้อมเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ   

 

นายสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ส่งผลให้รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เป็นแนวทางสำคัญสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจีดีพีของประเทศ ซึ่ง สสว.ก็ได้ดำเนินยุทธศาสตร์การทำงานตามแนวนโยบายดังกล่าว โดยใช้โมเดล "SME SPEED" ในการดำเนินงาน โดยเน้นว่า SME ไทยวันนี้ ต้องเก่ง ใน 5 เรื่อง ภายใต้คำว่า Speed โดย S ย่อมาจาก Smart P ย่อมาจาก Pro Active E ตัวแรก คือ Efficiency E ตัวที่สอง คือ Exclusive และสุดท้าย D คือ Digitalization เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรู้จักการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ผ่านหลากหลายโครงการ

สำหรับกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำการดำนินธุรกิจในลักษณะพี่เลี้ยงหรือโค้ชชิ่งแคมป์ ภายใต้โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด จะจัดขึ้นทั้งสิ้น 8 รุ่นทั่วประเทศ ให้กับผู้ประกอบการในโครงการจำนวน 462 รายจาก 77 จังหวัด เป็นการให้คำแนะนำโดยนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและเชี่ยวชาญในการผลักดัน SME สู่ Digital Economy รวมถึงพาผู้เข้าร่วมโครงการเข้าศึกษาดูงานธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงกับชุมชน การสร้างเครือข่าย และมีการประยุกต์ใช้ดิจิทัล มาเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ โดยคาดหวังว่า จะเป็นการปลดล็อค ข้อจำกัด และยกระดับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ให้เป็น Future SME ที่เก่ง ทันสมัย เรียนรู้ที่จะอยู่รอดในปัจจุบัน และพร้อมปรับเปลี่ยนสู่อนาคต

 

ทั้งนี้  ในการจัดกิจกรรมทั้ง 8 ครั้งนี้ สสว. ยังได้จับมือกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของ Google My Business ธนาคารแรกในประเทศไทย ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการปักหมุดสถานที่ประกอบการของตนบน Google My Business แบบ real time ผ่านการให้บริการของ SCB เพื่อช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสมัครใช้งาน บน Google My Business เป็นการส่งเสริมให้ SME ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนธุรกิจ และสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Google ด้วย Google My Business ซึ่งเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับ SME ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม  โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปี 2562 นี้ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 โดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 462 ราย ครอบคลุม 77 จังหวัด ที่ผ่านมาได้ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้เข้าร่วมโครงการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ  โดยในปัจจุบัน เป็นการดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินธุรกิจในลักษณะพี่เลี้ยง หรือ Coaching Camp เพื่อปลดล็อคข้อจำกัดผู้เข้าร่วมโครงการในการยกระดับธุรกิจสู่ Digital Economy จำนวนทั้งสิ้น 8 รุ่น ใน 8 จังหวัด ทั่วประเทศ ประกอบไปด้วย
รุ่นที่ 1 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 2 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 จังหวัดเชียงใหม่ ,รุ่นที่ 3 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 จังหวัดอุตรดิตถ์ รุ่นที่ 4 วันที่ 3 มิถุนายน 2562 จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 5 วันที่ 5 มิถุนายน 2562 จังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่ 6 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 7 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 จังหวัดสงขลา และรุ่นที่ 8 วันที่ 17 มิถุนายน 2562 จังหวัดชลบุรี

“ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว สสว. จะดำเนินการคัดเลือก ตัวแทน Provincial Champions 2019 ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการขยายธุรกิจในตลาดระดับประเทศ จำนวน 154 ราย เข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจที่จะจัดขึ้นในส่วนกลาง พร้อมคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจที่ต่างประเทศ จำนวน 10 ราย ในช่วงเดือน สิงหาคม 2562”

กิจกรรม

ทั้งหมด

วีดีโอ

ทั้งหมด