กิจกรรมการอบรมพร้อมทั้งประเมินตนเอง (Self Assessment)  เขตภาคกลางและภาคตะวันออก


กิจกรรมการอบรมพร้อมทั้งประเมินตนเอง (Self Assessment)  เขตภาคกลางและภาคตะวันออก (เขต 3, 5 และ 9) รวม 13 จังหวัด  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี

กิจกรรม

ทั้งหมด

วีดีโอ

ทั้งหมด