สสว.นำโดย คุณกำพล สามปรุ เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการส่งเสริมSMEs ร่วมกับ ISMED ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการ

สสว.นำโดย คุณกำพล สามปรุ เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการส่งเสริมSMEs ร่วมกับ ISMED ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 17 พ.ค. 62 พื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง ได้แก่ จ.อุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ และ จ.ยโสธร ทีมงานโครงการฯ ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ข้อมูล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

กิจกรรม

ทั้งหมด

วีดีโอ

ทั้งหมด