วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์

นายนิคม ศิลปศร
ภาคใต้ > ชุมพร

ประเภท : ธุรกิจของฝาก ของที่ระลึก

1. กาแฟดริพ 2. กาแฟสำเร็จรูปชนิดผงผสมสารสกัดดอกคำฝอย

ความเป็นมา

เพื่อสนับสนุนให้ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพที่เข้มแข็ง มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกาแฟพันธุ์โรบัสต้าซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองของจังหวัดชุมพร ให้กลายมาเป็นของฝากอันทรงคุณค่าในปัจจุบัน
เลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100
086 942 1792
แผนที่