บริษัท สุราษฎร์ธานี โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด (สวนภัทรี)

นางภัทรี คงแก้ว
ภาคใต้ > สุราษฎร์ธานี

ประเภท : ธุรกิจของฝาก ของที่ระลึก

1. ลิปสติกออร์แกนิค ลิปขี้ผึ้งบำรุงปาก ใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบในท้องถิ่นตั้งแต่ต้นโดยใช้น้ำมันมะพร้าวที่ดีสุดในลุ่มแม่น้ำตาปี 2. ซิลกี้ น้ำมันมะพร้าว สมุนไพรศุภาพิชญ์

ความเป็นมา

รวบรวมสินค้าเป็นสถานที่รองรับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอปที่มีการพัฒนาจากเริ่มจากการผลิตเพื่อตลาดและการท่องเที่ยวของชุมชน สินค้าที่ไม่มีตลาดรองรับ ขาดโอกาส ขาดความเชื่อมั่น โดยไม่จำกัดดาว (หมายถึง ต่ำกว่า 1ดาว-3ดาว โอทอปที่ไม่มีแหล่งขาย) รับสินค้ามาเพื่อให้ชุมชนมีรายได้มีกินมีใช้ทุกครอบครัว นั่นคือเป้าหมายและรับเทรดสินค้าต่างภาค เช่น สินค้าจากภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต้ มาขายในท้องถิ่นโดยไม่ต้องเดินทาง สินค้าย้ายถิ่น ทำให้การซื่อขายง่ายขึ้น และนำสินค้าออกเทรดต่างประเทศ เช่น จีน สิงค์โปร กัมพูชา พม่า ลาว อินเดีย ทุกปี (นำสินค้าภาคใต้ เข้าสู่ตลาดโมเดิลเทรดในไอคอนสยาม เซนทรัลเวิลด์ อื่นๆ ตรีมอาหารพื้นถิ่น อาหารพื้นเมือง เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยน)
เลขที่ 38/5 หมู่ที่ 7 ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
081 619 7909