ชูวิจิตรหนังตะลุง

นางสาวเพ็ญนภา ดิษฐโรจน์
ภาคใต้ > กระบี่

ประเภท : ธุรกิจของฝาก ของที่ระลึก

1. เป็นรูปแกะสลักหนังเป็นตัวตลก และตัวเชิด เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีเพียงภาคใต้ และสืบทอดมาจนถึงลูกหลานทุกวันนี้ ซึ่งทำจากหนังวัวของ จ.กระบี่ 2. โคมไฟ, กระเป๋าสตางค์ และรูปใส่กรอบ

ความเป็นมา

เป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นพ่อคือนายเสน่ห์ ชูวิจิตรมาถึงรุ่นลูกชายคือนาย กวีศักดิ์ ชูวิจิตร และตกทอดมาถึงดิฉัน ซึ่งทางบ้านของดิฉัน ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้โดย เชื้อสาย แต่อยากจะสืบทอดต่อไปเพราะเป็นศิลป์ปักษ์ใต้ เป็นธากาหลังของคนปักษ์ใต้ให้ลูกหลาน คนรุ่นใหม่ ได้เห็นคุณค่า ศิลปะในท้องถิ่นอยากใหเห็นศิลปะเก่าแก่ ไปควบคู่กับความทันสมัยของเทคโนโลยีได้ไม่เอาท์
เลขที่ 272/78 หมู่ที่ 8 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
087 387 5112