วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงคลองเตาะ

นางสาวปทุมวรรณ์ มารถโอสถ
ภาคใต้ > กระบี่

ประเภท : ธุรกิจของฝาก ของที่ระลึก

1. น้ำพริกปู น้ำพริกกุ้ง น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกไตปลาแห้ง ชื่อแบรนด์ น้ำพริกคลองเตาะ

ความเป็นมา

สร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มเป็ฯรายได้เสริมของสมาชิกเหตุคนในชุมชนบนเกาะมีอาชีพเกษตร และประมงทำให้คนในชุมชน และสมาชิกมีความสามัคคี และได้มีงานทำไม่ต้องทำงานนอกพื้นที่ เพราะเดินทางลำบากค่าใช้จ่ายสูง เลยก่อตั้งกลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองเตาะเพื่อนำสินค้าแปรรูปออกจำหน่าย
เลขที่ 170 หมู่ที่ 1 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
085 787 1733
แผนที่