เลสวยดอตคอม

นายอรรถชาต์ ไกรจิตติ
ภาคใต้ > กระบี่

ประเภท : ธุรกิจท่องเที่ยวและสันทนาการ

1. Packagetour / Daytrip 2. ด้านการบริการ

ความเป็นมา

ต้องการยกระดับการท่องเที่ยว ให้มีมาตราฐานที่ดี และเข้าถึงลูกค้าได้มากกว่าปกติ นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นการท่องเที่ยวแบบชุมชนส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับคนในพื้นที่ และสนับสนุนให้คนท้องถิ่นมีงานทำ สนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ ผลิตสื่อทางรูปภาพ และวิดีโอเพื่อใช้ในการเผยแพร่
เลขที่ 16/14 หมู่ที่ 4 ถ.ปะตก ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81180
098 014 4243
แผนที่