วรันดร้า เค้กเกอรี่

นายวรัชญ์ กฤตยาเกียรณ์
ภาคใต้ > ตรัง

ประเภท : ธุรกิจของฝาก ของที่ระลึก

1. เค้กหมูย่าง เมืองตรัง 2. เค้กหมูย่าง เมืองตรัง

ความเป็นมา

เพื่อตอบสนองความต้องการ ให้นักท่องเที่ยวที่มา จ.ตรัง และผู้คนในท้องถิ่นที่มองหาของฝาก ที่มีคุณค่า และมีระดับให้บุคคล พิเศษ/คนสำคัญอีกทั้งมีความสะดวกต่อการขนส่ง/ถือได้โดยไม่ยุ่งยากลำบาก จึงได้ทำหารคิดคั้น ลองผิดลองถูก สินค้า “เค้กหมูย่างเกลือเมืองตรัง” ขึ้นมา โดยยังคงคุณค่าความอร่อยของเค้ก และหมูย่าง สูตรพิเศษของเมืองตรังไว้ จากการทดลองคิดค้นสูตรการผลิต เกือบ3ปี จนได้เค้ก นุ่ม ฟู เบา และมี เนื้อหมูย่างแท้ๆ ผสมอยู่ในเนื้อเค้ก เป็นที่ถูกปากเละติดใจ ผู้ซื้อทุกราย
เลขที่ 5/18 หมู่ที่ 7 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
093 790 2743
แผนที่