วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเรียนรู้พลังงานสืบสานภูมิปัญญานาชุมเห็ด

นายหนูอิ่ม ปานนิล
ภาคใต้ > ตรัง

ประเภท : ธุรกิจท่องเที่ยวและสันทนาการ

1. มีไร่นาสวนผสม โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ คุณค่าที่โดดเด่น สวนไร่นาสวนผสม จะอิงในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ช่วยลดค่าใช้จ่ายชุมชน 2. มโนราห์ธวัชชัย เป็นความเชื่อของชุมชน เป็นที่ฝึกสอนเยาวชน ไม่ให้มั่วสุมในเรื่องของยาเสพติด

ความเป็นมา

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการตอบโจทย์ของชุมชน การแก้ไขปัญหาด้วยปัญหาของชุมชนด้านต่างๆ เศรษฐกิจ-สิ่งแวดล้อม-สุขภาพ และศิลปวัฒนธรรมของชุมชน กินดี-อยู่ดี-มีความสุข การอนุรักษ์ศิลปะและการแสดงของชุมชน สู่สายตาของสังคม และด้วยความอุดมสมบูรณ์ ของพื้นที่ทรัพยากร กรมป่าไม้ แม่น้ำลำคลองด้วยการบูรณาการอย่ามีรูปแบบ ด้วยการพัฒนาของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยเส้นทาง คนท่องเที่ยวชมความสมบูรณ์ผืนป่าเทือกเขา สัมผัสก้อนเมฆ ภูผาหมอก-ไร่นา-สวนผสม-ศิลปะการแสดง มโนษน์โบราณ/มโนราห์โกรน สวนมะนาวศรีทองคำตั้งสายพันธุ์ใหม่หนึ่งเดียวทานได้ทั้งเปลือก ประเทศไทย และอิ่มอร่อยด้วยอาหารพื้นบ้าน และที่พัก ลำขนุนโฮมสเตย์
เลขที่ 3 หมู่ที่ 8 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
085 478 1044
แผนที่