กลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติกและตัดเย็บตำบลบางริ้น (ระนองบาติก)

นายดำรงค์ศักดิ์ ฝอยทอง
ภาคใต้ > ระนอง

ประเภท : ธุรกิจของฝาก ของที่ระลึก

1. ผ้าพื้นบาติก /ระนองบาติก / บาติกเส้นสี มีความสดใส ใช้เทคนิคบาติกขั้นสูง 2. ผ้าพื้นดอย้อมคราม / ระนองบาติก / ใช้การเทียนแล้วย้อมด้วยครามคุณภาพบนเนื้อผ้าฝ้าย100%

ความเป็นมา

การทำผ้าบาติกจะทำกันมากในเขตภาคใต้ จึงมีควยามหลากหลาย และสวยงามมีการแข่งขันกันสูง ทางกลุ่มต้องหาวัตถุดิบท้องถิ่นเป็ฯหลัก โดยใช้สีธรรมชาติเช่น โถงเกง ขมิ้น น้ำแร่ ครามและดินขาว มาสร้างสีสันลวดลายใหม่ งานบาติกใช้ชื่อว่า “บาติกมัดย้อมสีธรรมชาติ” ระนองบาติก
เลขที่ 83/11 หมู่ที่ 5 ถ.- ต.บางรื้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
094 170 9075
แผนที่