วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ใบยางพารา

นางกรุณา แก้วสินธุ์
ภาคใต้ > นราธิวาส

ประเภท : ธุรกิจของฝาก ของที่ระลึก

1. สบู่จ้าวหอมกระดังงา 2. แชมพูสระผม

ความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ. 2548 ได้เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิกุลทอง โดย ธ.ก.ส.สาขาย่อย สุไหงโกลก ได้จัดการอบรมให้ความรู้และสาธิตการทำน้ำยาล้างจาน และสบู่ จากนั้น จึงได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่น ๆ และด้วยสภาพแวดล้อมของสถานที่ตั้งการผลิตอยู่ในสวนยางพาราซึ่งมีดอกและใบร่วงหล่น เมื่อมองแล้วรู้สึกถึงความสวยงามของดอกและใบยางพารา จึงนำมาตั้งเป็นชื่อกลุ่ม “วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ใบยางพารา”
เลขที่ 2/54 ถ.โต๊ะลือเบ ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120
094 568 5111