วิสาหกิจชุมชนกือโป๊ะตราดอกแก้ว

นางโรสมาลีน กิตินัย
ภาคใต้ > ปัตตานี

ประเภท : ธุรกิจของฝาก ของที่ระลึก

1. กือโป๊ะ/ตราดอกแก้ว/ข้าวเกรียบปลาชนิดแห้ง เป็นแท่ง มี6รส ทานอาหารได้ เป็นของทานเล่นได้ 2. ไก่ย่างสาหร่ายผมนาง/โรสมาลี/ทำจากเนื้อไก่บด ผสมสมุนไพรและสาหร่าย ทานเป็นอาหารและของทานเล่นได้

ความเป็นมา

จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่ติดทะเล มีทรัพยากรทางทะเลมากนั่นก็คือปลาและมีภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกินที่แปรรูปจากปลาสดเป็นคือ “กือโป๊ะ” กือโป๊ะ เป็นอาหาร เป็นของกินเล่นของแถบมาลายู แทบทุกคนในแถบนี้จะรู้จักถือโป๊ะ และกินเล่นกัน ในชีวิตประจำวัน กือโป๊ะ ตราดอกแก้ว อยากหยิบของกินเล่น ธรรมดาในท้องถิ่นให้คนทั่วประเทศได้รู้จัก และได้กินของประจำถิ่น รู้จักปัตตานี ได้ใช้ทรัพยากรของเรายกระดับเพิ่มรายได้ เพิ่มคุณค่าปรับปรุงรูปแบบของ “กืออโป๊ะ” ให้เป็นของกินเล่นที่มีมาตรฐาน “กือโป๊ะตราดอกแก้ว ถือโป๊ะปัตตานี”
เลขที่ 157 ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
086 961 5844