นิอัจวา (กล้วยหินกรอบแก้วเบอเส้ง)

นางนูรตัสนิม ยูโซะ
ภาคใต้ > ยะลา

ประเภท : ธุรกิจของฝาก ของที่ระลึก

1. กล้วยหินกรอบแก้ว (กล้วยหินฉาบ)

ความเป็นมา

แนวคิด เพื่อนำวัสดุที่มีในชุมชนมาใช้ประโยชน์ และประกอบอาชีพคนในชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพ นำวัสดุภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน มาใช้ประโยชน์ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ประวัติความเป็นมากลุ่มเริ่มจากมีการฝึกอาชีพ จากกลุ่มสัมมาอาชีพ ชุมชน แล้วมาตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มไข่เค็มสมุนไพร โดยมีสมาชิกเป็ฯคนในชุมชนวัสดุที่มีอยู่ในชุมชน นำสู่การพัฒนา ขายชิมแจกทดลอง ได้สิ่งตามพอใจ แล้วเอาไปจดทะเบียนโอทอป นำไปออกงานตั้งบูท จนเป็นที่รู้จัก ในชุมชน และสถานที่ต่างๆ และรับสอนตามหน่วยงานราชการ และนักศึกษามาดูงาน และบุคคลที่สนใจ และได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานต่างๆมีการต่อยอดเป็ฯสินค้าอย่างอื่น เช่น ขนม และทอดมันไข่เค็ม
เลขที่ 141 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
083 185 6320