บริษัท ตาลบุรี ฟู้ด จำกัด

นายบรรพจน์ ยิ้มวัลย์
ภาคใต้ > สงขลา

ประเภท : ธุรกิจของฝาก ของที่ระลึก

1. น้ำตาลโตนดผง แบรนด์ ตาลบุรี มีค่า LOW GI ต่ำคือ น้ำตาลจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดช้า ส่งผลให้รดับน้ำตาลในเลือดขึ้นช้าและ เป็นน้ำตาลโตนดผง 100% ไม่ผสมน้ำตาลทราย

ความเป็นมา

การสร้างบางอย่างให้เกิดประโยชน์ และตอบโจทย์ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับสังคมเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะสังคม และเป็นบ้านเกิด
เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 7 ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
081 738 1155
แผนที่