กลุ่มทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า

นางบัวสอน อัปกาญจน์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > อำนาจเจริญ

ประเภท : ธุรกิจของฝาก ของที่ระลึก

1. ผ้าปักมือ แปรรูป 2. เสื้อผ้าฝ้าย

ความเป็นมา

เพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนหลังจากการทำนา เพราะทางกลุ่มจะรับซื้อผ้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
เลขที่ 360 หมู่ที่ 1 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
096 156 1613
แผนที่