บริษัท ร้อยแปด ฟู้ดส์ จำกัด

นางสาวชุลีกร สถิตพงศ์พิพัฒน์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > นครราชสีมา

ประเภท : ธุรกิจของฝาก ของที่ระลึก

1. แยมผลไม้/แบรนด์ อิ่มใจ/ไม่ใส่น้ำตาล ไม่แต่งกลิ่น ไม่ใส่สารกันบูด ไม่ใส่เจลาติน ไม่ใส่เพคติน 2. น้ำ 7 Berry สกัดเข้มข้น/แบรนด์ อิ่มใจ/ไม่ใส่น้ำตาล ไม่แต่งกลิ่น ไม่ใส่สารกันบูด ไม่ใส่วัตุกันเสีย

ความเป็นมา

แยมผลไม้ ตราอิ่มใจ เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำผลผลิตที่ปลูกโดยวิถีอินทรีย์ มาแปรรูปเป็นแยมผลไม้ โดยไม่แต่งกลิ่น ไม่ใส่สี ไม่ใส่สารกันบูด ไม่ใส่เจลาติน ใช้วิธีการทำให้เกิด Gelation ด้วยนวัตกรรมที่พัฒนามาจากพืชในท้องถิ่นนครราชสีมา มี 2 สูตร คือ สูตรน้ำตาลน้อย และสูตรไม่ใส่น้ำตาล
เลขที่ 108 หมู่ที่ 6 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
088 108 1148
แผนที่