ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาแฟสดดอยแม่แจ๋ม

นายศิวณัฐ กองไฝ
ภาคเหนือ > ลำปาง

ประเภท : ธุรกิจของฝาก ของที่ระลึก

1. กาแฟคั่วเมล็ด อยู่ในพื้นที่ที่ล้อมด้วยน้ำพุร้อน จึงมีความน่าจะเป็นพื้นที่ภูเขาไฟเก่า จึงมีดินที่ดี และทำให้กาแฟมีรสชาติหอม กลมกล่อม

ความเป็นมา

จากแนวคิดว่าอยากสร้างแบรนด์กาแฟขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าแหล่งผลิตภัณฑ์เป็นชื่อแบรนด์ เพื่อจะได้ทำให้ผู้บริโภคได้รู้จักกับแหล่งผลิตและเพิ่มมูลทำให้ผลผลิตในพื้นที่นั้นมีราคาสูงขึ้นจากการรู้จักแบรนด์ จากกาแฟคั่ว และการแปรรูปกาแฟในรูปแบบต่างๆ และสามารถควบคุมคุณภาพกาแฟได้
เลขที่ 163 หมู่ที่ 1 ถ.1252 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
080 128 2528
แผนที่