วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านพักหนองแม่นาโฮมสเตย์

นายสมพงษ์ ตุ้มคำ
ภาคเหนือ > เพชรบูรณ์

ประเภท : ธุรกิจที่พัก ร้านอาหาร และสปา

1. บริการบ้านพัก และมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเชิงนิเวศน์ทางธรรมชาติ

ความเป็นมา

การจัดตั้งโฮมสเตย์บ้านหนองแม่นาเพื่อเป็นการรองรับกับแหล่งท่องเที่ยวหลักของชุมชนที่มีอยู่เดิมแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์อยากให้ผู้มาท่องเที่ยวได้สัมผัส ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและบรรยากาศวิถีการเป็นอยู่ของชาวบ้นในหมู่บ้น อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการหาที่พักราคาถูกและอาหารพื้นบ้านที่ไม่สามารถกินโดยทั่วไป
เลขที่ 41 หมู่ที่ 6 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
094 180 1298
แผนที่