ชัยวัฒน์ พันธุ์ไม้

นายชัยวัฒน์ ปิ่นนาค
ภาคเหนือ > อุตรดิตถ์

ประเภท : ธุรกิจท่องเที่ยวและสันทนาการ

1. แหล่งรวมพันธุ์ไม้ที่หลากหลาย ศูนย์เรียนรู้ของหน่วยงานการศึกษา 2. บริการกาแฟ และผลิตภัณฑ์ในชุมชน เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม young smart famer

ความเป็นมา

เลขที่ 134/2 หมู่ที่ 1 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
061 974 6459
แผนที่