บริษัท แดดดี บานาน่า ฟู้ดส์ จำกัด

นางสาวปัทมพร ปานสุด
ภาคเหนือ > กำแพงเพชร

ประเภท : ธุรกิจของฝาก ของที่ระลึก

1. สินค้าเราเป็นกล้วยคัดสรรสายพันธุ์ "พันธุ์มะลิอ่อง" มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต

ความเป็นมา

ครอบครัวเราเป็นเกษตรกร ทำนามามากกว่า 30 ปี และเริ่มหันมาทำสวนปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง โดยมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อในสวน มีอยู่ช่วงหนึ่งเจอวิกฤต กล้วยล้นตลาดทำให้กล้วยในตลาดราคาตกต่ำ จึงคิดแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าสินค้า เริ่มจากตากแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ต่อมาจึงได้ค้นหานวัตกรรมที่ได้มาตรฐาน โดยใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบล่าโดม) Green House System
เลขที่ 258 หมู่ที่ 8 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
094 614 2665
แผนที่