ตั๊กบ้านผ้าขาวม้า

นายวรยุทธิ์ พันธะสี
ภาคเหนือ > อุทัยธานี

ประเภท : ธุรกิจของฝาก ของที่ระลึก

1. ผ้าขาวม้า / TACK บ้านผ้าขาวม้า / นุ่ม สบาย ไม่หอตัว ไม่เก่าง่าย แนววินเทจ 2. ผ้าพันคอ / TACK บ้านผ้าขาวม้า / แนววินเทจ ไม่เก่าง่าย เนื้อผ้านุ่ม

ความเป็นมา

ชุมชนมีการทอผ้าอยู่แล้ว เริ่มเห็นว่าผ้าขาวม้าเป็นผ้าสารพัดประโยชน์ใช้ได้หลายอย่าง ประกอบกับโดยส่วนตัวเป็นคนชอบผ้าขาวม้าอยู่แล้ว จึงนำมาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ ยกระดับผ้าพื้นเมืองในชุมชน ท้องถิ่น ให้เป็นสากล โดยมีรูปลักษณ์เฉพาะตัวในผ้าขาวม้าให้มีความทันสมัย และเป็นที่ยอมรับ
เลขที่ 131 หมู่ที่ 10 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
084 782 8283
แผนที่