ภาคใต้

ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา
วิสาหกิจชุมชนบ้านแหลมนาว โฮมสเตย์ รีสอร์ท
กลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติกและตัดเย็บตำบลบางริ้น (ระนองบาติก)
เจแอนด์ที
ระนองโลคอล ทัวร์
ร้านเจ๊ติ๊ง (ซาลาเปาบ้านทับหลี)
สิบสาวโฮมสเตย์