บจก. บ้านแก้วสมุนไพร

99 ม. 3 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210
098 691 9988
ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปสมุนไพร สปากลางสวนมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ ปั่นจักยานชมวิถีชุมชนชาวสวนผลไม้
นิภา. เอกแก้วนำชัยเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ สื่อการตลาด ป้ายโฆษณาออนไลน์