บ้านสวนแผ่นดินแม่

147/1 ม.5 ต.บ้านแหลม  อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
sophol.boy@gmail.com
facebook.com/บ้านสวนแผ่นดินแม่ วิถีไทยกับสายน้ำ
www.suphan.biz/baansurnpandinmae.htm
080 073 7397
แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์วิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ำสุพรรณบุรี
คุณโสภณ พันธุเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ สื่อการตลาด,เว็ปไซด์ อยากได้เว็ปไซด์ที่ บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชุมชน ดูน่าสนใจ เข้าใจง่าย