กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนต.บ้านแหลม (บ้านสวนแผ่นดินแม่ )

147/1 ม.5 ต.บ้านแหลม  อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
080 073 7397
แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์วิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ำสุพรรณบุรี
คุณโสภณ พันธุเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ สื่อการตลาด,เว็ปไซด์ อยากได้เว็ปไซด์ที่ บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชุมชน ดูน่าสนใจ เข้าใจง่าย