วิสาหกิจชุมชนแก้วเจ้าจอม

381 ม.17 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180
facebook.com/kaewjaojomcrispyrolls
nuomnui
081 195 0727
ทองม้วนหลากสี
นางวชิรญา เวิลพาณิชรังสีเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาสูตรเพื่อใช้วัตถุดิบแทนกะทิและมีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงเนื่องจากมีเครื่องจักรใช้กะทิเป็นส่วนประกอบไม่ได้