บริษัท ผลิตภัณฑ์สะเดาไทย จำกัด

126/2 ม.3 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
CHATRI@THAINEEM.COM
facebook.com/THAINEEM
THAINEEM
www.THAINEEM.co.th
081 995 4409
สารกำจัดศัตรูพืชจากเมล็ดสะเดา
คุณชาตรี จำปาเงินเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ต้องการบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่