เบญจรงค์ทองโพธิ์พระยา

26/7 ม.7 ต.โพธิ์พระยา  อ.เมืองสุพรรณบุรี  จ.สุพรรณบุรี 72000
สินค้าประเภท เบญจรงค์
คุณสุเมษ ง้วนจินดาเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับนักท่องเที่ยว