บริษัท เบญจรงค์ทองโพธิ์พระยา จำกัด

26/7 ม.7 ต.โพธิ์พระยา  อ.เมืองสุพรรณบุรี  จ.สุพรรณบุรี 72000
facebook.com/เบญจรงค์ทองโพธิ์พระยา
@banjong89
banjong89
095 689 5455
สินค้าประเภท เบญจรงค์
คุณสุเมษ ง้วนจินดาเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับนักท่องเที่ยว