เลิศ โปรเฟสชั่นนอล กรุ๊ป

28 บ้านทุ่งหัวนา ม.2  ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี 72250
087 799 7115
นมเหนียว ปังปิ้ง
ลัทธพล เลิศลบศิริเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นสินค้าที่เป็นของแห้ง เก็บได้นาน เช่นนมอัดเม็ด วัตถุดิบที่มีเป็นนมผง 5 รสชาติ ต้องการความรู้ด้านกระบวนการผลิตและเครื่องจักร