สามร้อยยอดฮอลิเดย์ รีสอร์ท (ครัวชมทะเล)

181 ม.4 ต.สามร้อยยอด  อ.สามร้อยยอด  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
chomtalay300@gmail.com
facebook.com/chomtalay300
819344501
www.chomtalay300.com
032 559 364
ปลาทูอบสับปะรด
ประภัสสร รังสิโรจน์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ส่งเสริมรูปแบบการให้บริการด้วยการจัดทำสื่อการตลาด VDO เพื่อสื่อสารความเป็นครัวชมทะเล ที่มีการพัฒนาดูแลเรื่องวัตถุดิบ การบริการ รสชาติ พร้อมส่งมอบแก่ลูกค้า