บริษัท ปราณพรหม จำกัด

423 ม.4 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
facebook.com/pranbrahmagreenproducts
081 899 4474
ผ้าใยสับปะรด
นายวินิจ สินธุรักษ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรดเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและต่อยอดธุรกิจเดิมผ้าใยสับปะรด