บจก. ปราณพรหม

423 ม.4 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
081 899 4474
ผ้าใยสับปะรด
วินิจ สินธุรักษ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรดเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและต่อยอดธุรกิจเดิมผ้าใยสับปะรด