วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานเพชรบุรี

584/12 ม.4 ต.บ้านหมอ  อ.เมือง จ.เพชรบุรี 18130
moddiithai@hotmail.com
facebook.com/moddiithailand
moddiithailand
www.moddiithailand.com/
086 308 1486
ขนมอาลัว ผสมผลไม้
นายณัฐดนัย รุจิราเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ภัณฑ์ใหม่ ต้องการบรรจุภัณฑ์เป็นกล่องกลางที่บรรจุได้หลายชนิดโดยให้สติกเกอร์เป็นขนมชนิดไหน และขนมภายในบรรจุด้วยสูญญากาศ