วิสาหกิจชุมชนอาหารทะเลแปรรูปฮ่อยจ๊อแม่จินดา

25 ม.2 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
lambokung55@gmail.com
facebook.com/hoijomaejinda Bangtaboon
082 995 5246
ฮ่อยจ๊อปูแม่จินดา
นายไพฑูรย์ วัฒนพงศ์พรชัยเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาตราสินค้าใหม่ เพื่อสร้างการจดจำและเข้าถึงผู้บริโภค บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของสินค้า