ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลม่อนโกล์ด (แอล.เอ็ม.จี)

116/1 ม.9 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง เพชรบุรี 76130
chinnawat.sea@gmail.com
facebook.com/lemongolds-รสแท้มะนาวไทย 0637898952 0926696552
http://lemongoldslmg.com
063 789 8952
น้ำมะนาวสด
นายวิวัฒน์ พริ้งจำรัสเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แปรรูปเปลือกมะนาวเป็น ถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะนาว