หจก.เลม่อนโกล์ด (แอล.เอ็ม.จี)

116/1 ม.9 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง เพชรบุรี 76130
063 789 8952
น้ำมะนาวสด
คุณวิวัฒน์ พริ้งจำรัสเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แปรรูปเปลือกมะนาวเป็น ถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะนาว