ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอเนอร์ คาเฟ่ 1

84 ม.9 ต.ธงชัย อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 76000
kachamas.yam@gmail.com
facebook.com/Corner Cafe'
090 595 5509
ปลาสามรสคอนเนอร์กระพง
นางสาวกะชมาช อินทะรังษีเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาสูตรอาหารและการจัดจานเมนูจากปลากระพง เพื่อเพิ่มมูลค่า