หจก. คอเนอร์ คาเฟ่ 1

84 ม.9 ต.ธงชัย อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 76000
090 595 5509
ปลาสามรสคอนเนอร์กระพง
กะชมาช อินทะรังษีเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การปรับสูตร/จัดจานเมนูจากปลากระพง เพื่อเพิ่มมูลค่า