หจก.ป้าหยัน อาหารไทยเพชรบุรี

52 ม.5 ตะหนองพลับ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
089 474 5238
แกงป่าไก่บ้าน
ฐานิต เอี่ยมอาษาเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดตกแต่งจานอาหาร/เครื่องดื่ม