บริษัท หิมพานต์ (ไทยแลนด์) จำกัด

107 ซ.บางจะเกร็ง 2  ถ.ราษฎร์ระสิทธิ์ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
lip_mos2@hotmail.com
facebook.com/@himapanhoney
himapanhoney
himapanhoney
www.himapanhoneythailand.com
088 992 4233
มะพร้าวอบกรอบ รสน้ำผึ้ง
คุณ หทัยวัลล์ ลิปิสุนทรเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ปรับแบรนด์ชัดเจนและโลโก้ให้ตรงกับสินค้า