วิสาหกิจชุมชนเรือนสมุทร 2

7/2 ม.8 ต.คลองเงิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
086 328 2409
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
ธนิตศักดิ์ ศรสัมฤทธิ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ พัฒนาฉลากสินค้าให้มีความทันสมัย มีเอกลักษณ์ของสินค้ามากขึ้น