วิสาหกิจชุมชนเรือนสมุทร 2

7/2 ม.8 ต.คลองเงิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
pasgreen@gmail.com
facebook.com/plearnthailand
@plearnthai
plearnthailand
www.plearnthailand.net/
086 328 2409
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
นายธนิตศักดิ์ ศรีสัมฤทธิ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ พัฒนาฉลากสินค้าให้มีความทันสมัย มีเอกลักษณ์ของสินค้ามากขึ้น