กานดาแมนชั่น

1111 ซ.สี่มิตร ถ.เศรษฐกิจ1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
chidpanther@gmail.com
facebook.com/กานดาแมนชั่น Kanda Mansion
081 763 7299
ห้องพักให้เช่า
คุณชิดพันธุ์ วัฒนพรมงคลเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ส่งเสริมรูปแบบการให้บริการด้วยการจัดทำ VDO แนะนำการบริการใหม่ที่สร้างสรรค์ มีจุดขายและเป็นเอกลักษณ์ที่ตอบสนองวิถีชีวิต