กานดาแมนชั่น

1111 ซ.สี่มิตร ถ.เศรษฐกิจ1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
081 763 7299
ห้องพักให้เช่า
คุณชิดพันธุ์ วัฒนพรมงคลเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ VDO แนะนำการบริการใหม่ที่สร้างสรรค์ มีจุดขายและเป็นเอกลักษณ์ที่ตอบสนองวิถีชีวิต