บจก. แต้ง่วนไถ่

15/19 ม.5 ซ.ทรัพย์ไพศาล  ถ.เลียบคลองสี่วา ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
081 822 3858
ปลากรอบเชิญชิม
วราภรณ์ อัมพรสุวรรณเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ กำหนดแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อได้สูตรและกระบวนการผลิตที่เหมาะสมเดิมทำข้าวเกรียบปลาทอด จึงอยากเปลี่ยนจากทอดเป็นอบหรือวิธีอื่นที่ให้ได้อาหาร healthy