วิสาหกิจชุมชนผู้ใหญ่เจ้ยปลาสลิด

9 ม.6 ถ. ต.ยกกระบัตร  อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
089 690 5631
ปลาสลิดแดดเดียว
นายเจ้ย ชื่นภิรมย์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์ใหม่ ปรับบรรจุภัณ์ให้เหมาะสมกับสินค้าปลาสลิดแดดเดียว