ขนมปั้นสิบไส้ปลา ตราคุณยาย

23 ม.8 ต.ชุมโค อ.ปะทิว  จ.ชุมพร 86160
ขนมปั้นสิบไส้ปลา ตราคุณยาย
089 978 9950
ยี่ห้อ ขนมปั้นสิบไส้ปลา ตราคุณยาย
ขนมปั้นสิบไส้ปลา
คุณบุษรินทร์ เหมทานนท์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ต้องการพัฒนาไส้ขนมผลิตภัณฑ์ใหม่ ต่างๆ เช่น ไส้ธัญพืชหรือผลไม้ของในชุมชน เช่น ไส้ทุเรียน ไส้กล้วยเล็บมือนาง ฯลฯ อยากพัฒนาสูตรแป้งการอบแทนการทอด เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของลูกค้า