ขนมปั้นสิบคุณยาย

23 ม.8 ต.ชุมโค อ.ปะทิว  จ.ชุมพร 86160
busarin.chumphon@gmail.com
ขนมปั้นสิบไส้ปลา ตราคุณยาย
@punsibkunyay
http://punsibkunya.blospost.com
089 978 9950
ยี่ห้อ ขนมปั้นสิบไส้ปลา ตราคุณยาย
ขนมปั้นสิบไส้ปลา
คุณบุษรินทร์ เหมทานนท์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาไส้ขนมผลิตภัณฑ์ใหม่ ต่างๆ เช่น ไส้ธัญพืชหรือผลไม้ของในชุมชน เช่น ไส้ทุเรียน ไส้กล้วยเล็บมือนาง ฯลฯ อยากพัฒนาสูตรแป้งการอบแทนการทอด เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของลูกค้า