วิสาหกิจชุมชนท็อปกรีนเวอร์จิ้นออยล์

18/5 ม.6 ต.บางหมาก  อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
082 733 9748
ยี่ห้อ วิสาหกิจชุมชนท็อปกรีนเวอร์จิ้นออยล์
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น,เครื่องสำอางน้ำมันมะพร้าว
มะลิวัลย์ ซื่อบุตรเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่