วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านเนินมวง

105/1 ม.4ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
Noenmuang
080 699 0968
ยี่ห้อ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านเนินมวง
ผ้ายกดอกเมืองนคร (ผ้าฝ้ายและผ้าไหม)
คุณมณต์ฑา กันนิดาเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ผลิตภัณฑ์ใหม่เจาะกลุ่มวัยรุ่น