กลุ่มทอผ้าบ้านเนินม่วง

105/1 ม.4ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
080 699 0968
ยี่ห้อ กลุ่มทอผ้าบ้านเนินม่วง
ผ้ายกดอกเมืองนคร (ผ้าฝ้ายและผ้าไหม)
คุณมณฑา จันทร์นิดาเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ผลิตภัณฑ์ใหม่เจาะกลุ่มวัยรุ่น